EHBO EN PREVENTIE

Wat is het doel van eerste hulp ?

Het leven van de hond in stand houden
Eventueel aanwezige lijden zoveel mogelijk verlichten
Proberen het herstel te bevorderen
Trachten te voorkomen dat de verwonding of ziekte ernstiger wordt totdat deskundige hulp gearriveerd is
Wat kunnen we doen om deze doelen te bereiken ?

Bewaar rust en kalmte
Probeer snel en secuur te werken.
Probeer prioriteiten vast te stellen. Eerste belangrijke dingen eerst.
Bel de dierenarts en baasje.
Werk volgens een vast schema, omdat anders alles snel in een chaos kan uitlopen.
1.
Proberen te achterhalen wat er gebeurd is.
2.
Zo snel mogelijk professionele hulp laten bellen.
3.
Een kost spoed-onderzoek uitvoeren (het SPAR-onderzoek)
4.
Indien mogelijk de oorzaak van een verwonding verwijderen.
5.
De luchtwegen vrijmaken, halsband verwijderen. Dier in  de juiste houding leggen en toepassen.
6.
Bij hartstilstand onmiddellijk een behandeling instellen, de behandeling bestaat uit een korte klap op de borstwand, vlak achter het schouderblad halverwege. Eventueel iedere 15 seconden herhalen tot de hond erop reageert.
Is er na 5 minuten sprake van een hartstilstand dan heeft de behandeling waarschijnlijk geen zin meer.
7.
De hond moet warm gehouden worden tenzij hij oververhit is.
8.
Eventueel ernstige bloedingen behandelen en de verwondingen schoon verbinden.
9.
Verder moet beoordeeld worden of het dier vervoerd kan als dit voor de veiligheid van de hulpverlener of het dier noodzakelijk is.
Als er zowel beademd als hartmassage toegepast moet worden, geef je 2 goede ademteugen en daarna geef je 5 hart compressies afgewisseld door 1 ademteug: 5:1.
Ook wel wordt wel aangehouden 2 x beademen, 15 hart compressies, 2 x beademen, 15 hart compressies enz. 15:2.
1.
Blijf kalm en zorg dat de hond ook rustig blijft.
2.
Probeer de breuk als dat kan te spalken. Doe dit goed en stevig, niet te strak ivm knellen. Let op dat je het wel recht doet en de hele breuk bedekt met de spalk. Probeer dit niet alleen te doen, de hond kan bijten. Doe de hond een snuitje om.
3.
Rijd naar de dierenarts.
4.
Bel de eigenaar van de hond. (Indien de hond niet van u is)
Wat te doen als de hond van tafel valt en iets breekt?
Wat te doen bij ademstilstand en een hartstilstand?
Wat te doen bij een bloeding ?
1.
Rechtstreeks druk uitoefenen op de wond met een steriel gaasje of anders een schoon doekje.
2.
Hooghouden van het lichaamsdeel waar de wond zich bevind. Alleen effect bij een van de poten of een zeer rustig dier.
3.
Het aanleggen van een knelverband.
Wat te doen als je in het oor hebt geknipt?
1.
De bloeding stoppen door dicht drukken, niets erop smeren.
De voorkeur gaat uit naar het aanleggen van een kop verband zodat de hond niet meer met dat oor kan flapperen.
2.
Indien de bloeding niet snel stopt is het mogelijk nodig dat de wond door een dierenarts gehecht moet worden.
Wat te doen bij bewusteloosheid?
1.
Dier op de zij leggen, kop gestrekt houden, tong uit de bek halen en hiermee zorgen dat de ademweg vrij blijft.
2.
Halsband verwijderen.
3.
Warm houden.
4.
Hond niet alleen laten ivm eventuele verdere beschadigingen.
5.
Niets via de bek geven.
6.
Eventuele shock behandelen.
7.
Zo snel mogelijk een dierenarts waarschuwen.
1.
Er moet voor gezorgd worden dat het dier zich als gevolg van de epilepsie aanval niet verwondt. De hond in bedwang houden en zorgen dat het dier nergens van kan afvallen.
2.
Proberen zo weinig mogelijk te manipuleren en prikkels die de aanval kunnen verergeren, te vermijden. De hond in een rustige donkere omgeving laten bij komen.
3.
Geen snuitje geven en ook geen medicijnen, water of andere dingen via de bek ingeven. De kaakspieren kunnen bij de aanval spastische en krachyting samentrekken.
4.
Wanneer de aanval langer duurt dan 10 a 15 minuten meteen de dierenarts waarschuwen.
Wat te doen bij epilepsie?
Voor alle soorten en maten honden.....
OPENNINGSTIJDEN
Maandag
Dinsdag:
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Moenia Aarab
Rompertweg 7
5247NK Rosmalen
Tel. 0634628576
HONDENTRIMSALON
: Op afspraak
: Op afspraak
: Op afspraak
: Op afspraak
: Op afspraak
: Op afspraak
: Gesloten