Hygiëne trimsalon en persoonlijk

In de trimsalon is het van belang alle stoffen die drager kunnen zijn van ziektekiemen (haren, uitwerpselen, speeksel,
bloed, organisch materiaal) buiten te houden of zo vlug mogelijk op een efficiënte manier te verwijderen of onschadelijk te maken.

Tevens is het belangrijk ziekten en parasieten waarvan de hond drager zijn te leren kennen, teneinde de nodige
voorzorgmaatregelen te kunne nemen en de eigenaars van de honden desgevallend te kunnen doorverwijzen naar de dierenarts.
Persoonlijke Hygiëne

In verband met zoonosen, allergieën  e.d. dienen de nodige voorzorgsmaatregelen  genomen te worden, om besmetting te voorkomen.
Schoon houden  van het gebruikte materiaal
Het gebruikte materiaal (scharen, borstels, haardroger, etc.) vormt nog meer dan de gebruikte lokalen een risicofactor voor het overdragen van ziektekiemen en parasieten, mits er een direct contact is met die hond die wordt verzorgd.

Het is dus hier nog meer van belang toe te zien op een degelijke ontsmetting. Draag er zorg voor dat alle haren. In minutieus verwijderd worden van het gebruikte materiaal (scharen, borstels, kammen, tondeuse, haardroger enz moeten na elke hond degelijk worden ontsmet. Shampoobussen enz mogen iet over het hoofd worden gezien :

in principe moet alles wat door de hond of door de hondentrimmer werd aangeraakt worden ontsmet, de kleding en de handschoenen kunnen eveneens drager zijn van ziektekiemen of parasieten.
Degelijke controle Van de honden voor het opsporen van tekens die wijzen op ziekten en of parasieten. Voorkomen van besmetting via de huid (wonden, …)
door het eventueel dragen van handschoenen en aangepaste kledij die de huid beschermt voorkomen van verwondingen bij zichzelf den de hond: ziekte - kiemen kunnen via het bloed overgedragen worden. Voorkomen van besmetting via de slijmvliezen vaccinatie is belangrijk. Gebruik van wegwerp- of afwasbare kleding.

Indien toch kans bestaat dat besmetting is opgetreden :
Ontsmetten van wonden, huid, (antiseptica)
Kale plekken
Bij de minst twijfel : raadplegen van een dokter
Eventuele  vaccinatie (of herhaling)
Kleding ontsmetten of wegwerpen
Regelmatig de handen wassen, nagels kort en zuiver houden
Haar verzorgen
Rein houden van de arbeidskledij
Een degelijk algemene persoonlijke hygiëne is eveneens van belang :
Schoon houden van de salon

Voorkomen dat ziekten of parasieten overgaan van de ene hond op de nadere,
dienen de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomen te worden i.v.m. de reinheid van de gebruikte lokalen:
Gebruik van makkelijk te onderhouden materialen bij de inrichting van het trimsalon
Verwijderen van de haren na de verzorging van elke hond.
Verwijderen van alle andere stoffen die drager kunnen zijn van ziektekiemen
Na elke hond trimtafel, bad etc. ontsmetten.
Verschillende producten gebruiken voor het ontsmetten van regelmatig  ook andere producten gebruiken. Bepaalde micro-organismen zijn resistent tegen bepaalde producten of bouwen na een zekere tijd een immuniteit  op!
Opletten voor besmetting via de kooien waar de honden tijdelijk in verblijven : telkens verwijderen van de grond bedekkinglaag .
Kooien ontsmetten en zorgen voor zo weinig mogelijk contact tussen verschillende honden i.v.m. de overdracht van ziektekiemen en of parasieten.
De volgende methodes kunnen worden toegepast voor de ontsmetting van het gebruikte materiaal : 
GThermische ontsmetting
Koken : 20 minuten in water met 20 gr/I Na-benzoaat en 0,5-1 % formaline
Alcohol vuurtje (afvlammen)
Materiaal op plateau met alcohol (alcohol in brand steken)
Chemische ontsmetting
Chlorhexidine 0,1 % met 4 gr/ I Na-nitriet als corrosiewerende stof
Kooien ontsmetten en zorgen voor zo weinig mogelijk contact tussen verschillende honden i.v.m. de overdracht van ziektekiemen en of parasieten.
Formol 2%
Dettol
Halamid
Voor schimmels : Clinafarm (Janssen Pharmaceutica)
Bij gebruik van chemische desinfectantia:
Steeds het materiaal vooraf grondig reinigen, alle organische materiaal verwijderen en eventueel verbranden.
Voor alle soorten en maten honden.....
OPENNINGSTIJDEN
Maandag
Dinsdag:
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Moenia Aarab
Rompertweg 7
5247NK Rosmalen
Tel. 0634628576
HONDENTRIMSALON
: Op afspraak
: Op afspraak
: Op afspraak
: Op afspraak
: Op afspraak
: Op afspraak
: Gesloten